Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tiểu-bộ-tập-02-64kbps/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/Kinh-tiểu-bộ-tập-02-64kbps/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
029_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p1-lau-dai-nu-gioi--chuyen-01-07
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.16 MB 25 November 2022
030_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p1-lau-dai-nu-gioi--chuyen-08-14
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.06 MB 25 November 2022
031_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p1-lau-dai-nu-gioi--chuyen-15
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.29 MB 25 November 2022
032_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p1-lau-dai-nu-gioi--chuyen-16-17
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.13 MB 25 November 2022
033_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p2-cittalata-chuyen-01-03
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
8.19 MB 25 November 2022
034_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p2-cittalata--chuyen-04-11
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
10.48 MB 25 November 2022
035_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p3-paricchattaka--chuyen-01-05
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.41 MB 25 November 2022
036_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p3-paricchattaka--chuyen-06-10
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.96 MB 25 November 2022
037_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p4-do-sam--chuyen-01-06
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.00 MB 25 November 2022
038_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p4-do-sam--chuyen-07-12
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.75 MB 25 November 2022
039_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p5-dai-xa--chuyen-01-08
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.12 MB 25 November 2022
040_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p5-dai-xa--chuyen-09-14
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.62 MB 25 November 2022
041_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p6-payasi
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.08 MB 25 November 2022
042_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p7-sunikkhitta
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.92 MB 25 November 2022
043_tieu-bo-02_chuyen-thien-cung-p7-sunikkhitta-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
13.15 MB 25 November 2022
044_tieu-bo-02_chuyen-nga-quy-p1-chuyen-con-ran
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.14 MB 25 November 2022
045_tieu-bo-02_chuyen-nga-quy-p1-chuyen-con-ran-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
19.12 MB 25 November 2022
046_tieu-bo-02_chuyen-nga-quy-p2-ubbari
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
16.74 MB 25 November 2022
047_tieu-bo-02_chuyen-nga-quy-p2-ubbari-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.60 MB 25 November 2022
048_tieu-bo-02_chuyen-nga-quy-p2-ubbari-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.49 MB 25 November 2022
049_tieu-bo-02_chuyen-nga-quy-p3-tieu-pham
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
9.37 MB 25 November 2022
050_tieu-bo-02_chuyen-nga-quy-p3-tieu-pham-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
11.70 MB 25 November 2022
051_tieu-bo-02_chuyen-nga-quy-p4-dai-pham
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
15.72 MB 25 November 2022
052_tieu-bo-02_chuyen-nga-quy-p4-dai-pham-tt
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
14.93 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.002 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0