Tải filezip       MP3          Tìm kiếm
dirLIST - Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/KINH TRƯỜNG BỘ (Dìgha Nikàya) - HT Thích Minh Châu dịch Việt (Phật Lịch 2535 - 1991) - Tập 1 (1 3)/

Index of: home/mp3/Tiểu-Thừa/KINH TRƯỜNG BỘ (Dìgha Nikàya) - HT Thích Minh Châu dịch Việt (Phật Lịch 2535 - 1991) - Tập 1 (1 3)/
Key Folder   File   |  

Show/hide statistics
Switch to thumbnail view
_()_ Nam Mô A Di Đà Phật _()_ Kính chào Quý Phật Tử và Quý Thầy Cô - Trên máy tính bấm Alt và click chuột vào link cần tải để tải file mp3 về. - Trên điện thoại thì bấm vào link muốn tải về để im, vài giây sau hiện lên 1 bảng thì chọn dòng --> "Tải liên kết xuống" Nhấp chuột vào hiện danh sách (Switch to list view) bên trên để Nghe Pháp âm
           
Name Size Date Uploaded
KINH TRƯỜNG BỘ (Dìgha Nikàya) - HT.Thích Minh Châu dịch Việt (Phật Lịch 2535 - 1991) - Tập 1 (1 3)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
370.10 MB 25 November 2022
KINH TRƯỜNG BỘ (Dìgha Nikàya) - HT.Thích Minh Châu dịch Việt (Phật Lịch 2535 - 1991) - Tập 1 (2 3)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
375.40 MB 25 November 2022
KINH TRƯỜNG BỘ (Dìgha Nikàya) - HT.Thích Minh Châu dịch Việt (Phật Lịch 2535 - 1991) - Tập 1 (3 3)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
228.98 MB 25 November 2022
KINH TRƯỜNG BỘ (Dìgha Nikàya) - HT.Thích Minh Châu dịch Việt (Phật Lịch 2535 - 1991) - Tập 2 (1 3)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
233.27 MB 25 November 2022
KINH TRƯỜNG BỘ (Dìgha Nikàya) - HT.Thích Minh Châu dịch Việt (Phật Lịch 2535 - 1991) - Tập 2 (2 3)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
240.10 MB 25 November 2022
KINH TRƯỜNG BỘ (Dìgha Nikàya) - HT.Thích Minh Châu dịch Việt (Phật Lịch 2535 - 1991) - Tập 2 (3 3)
^Download - Nhấp chuột vào dấu 3 chấm bên phải của trình nghe nhạc này chọn tải xuống để tải file mp3^^^^
299.17 MB 25 November 2022

This page loaded in 0.001 seconds
dirLIST - PHP Directory Lister v0.3.0