Sự Tích Đức Phật Thích Ca

Siddhattha học võ

trước
tiếp

 Về võ thuật, khi Siddhattha được khoảng 12 tuổi, triều thần giới thiệu võ sư Kshantideva (Sàn Đề Đề Bà) là người thông hiểu 29 môn võ nghệ, để dạy hoàng tử. Võ sư được lệnh về thành, vào yết kiến vua; vua rất vui vẻ giao cho dạy Siddhattha và các vương tử khác. Đầu tiên võ sư biểu diễn các môn quyền cho các vương tử xem. Siddhattha nói: “Các môn này tôi đã thông hiểu rồi, không cần phải học”. Vậy các môn ấy võ sư chỉ phải dạy cho các vương tử khác thôi. Sau đó võ sư đem hết tài lực biểu diễn các môn bí truyền cho Siddhattha xem về đô vật, cỡi ngựa, cỡi voi, lái chiến xa, sử dụng cung, kiếm, trường thương, móc câu … Nhưng Siddhattha cũng nói: “Những môn nầy tôi đã thông hiểu cả rồi”. Tới đây võ sư biết mình không có tài gì hơn để dạy, bèn làm bài kệ khen Siddhattha rằng :

                             ” Thái tử tuổi thơ ấu,

                             ” Học hỏi rất an nhàn,

                             ” Chẳng mất bao công lực,

                             ” Nháy mắt đã hiểu liền.

                             ” Gấp trăm ngàn kẻ khác,

” Học tập biết bao năm,

                             ” Thành công rất ít ỏi.

                             ” Võ nghệ với văn chương,

                             ” Thái tử vượt hơn người.[57]

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.