Sống 1 - 6

Sống 1 - 6

Tác giả:

admin

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

1440

Sống 1 - 6

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Tiết mục “Sống” trong chương trình về Giáo Dục Đời Sống
Văn Hóa Truyền Thống, Giáo Dục Thánh Hiền do thầy Trần Đại Huệ chủ giảng
URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOynZc0cJJfBkMME-Vm9TNDzG0nZrjxx9
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ...

Tiết mục “Sống” trong chương trình về Giáo Dục Đời Sống
Văn Hóa Truyền Thống, Giáo Dục Thánh Hiền do thầy Trần Đại Huệ chủ giảng
URL danh sách phát: https://www.youtube.com/playlist?list=PLOynZc0cJJfBkMME-Vm9TNDzG0nZrjxx9
Cẩn dịch: Ban Biên Dịch Tịnh Không Pháp Ngữ

Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu