Lòng thương yêu sự sống

18. Thay Đổi Vận Mạng Nhờ Lòng Từ Bi

trước
tiếp

LÒNG THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick – Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

Thay Đổi Vận Mạng Nhờ Lòng Từ Bi

Ðại Thiện là một trong những ngôi chùa lớn nhất tại Cối Kê, bên Trung QuốcHằng ngày có rất đông khách thập phươngdu khách và người vãng cảnh đến đây lễ bái. Ngày nọ, có hai vị sĩ tử là Ðào Thạch Lương và Trương Chi Ðình tới viếng chùa. Trong chùa Ðại Thiện có một cái Hồ Phóng Sinh lớn. Khi nhìn thấy hàng vạn con cá và lươn đang lội trong hồ nước thì hai người này rất xúc động. Họ phát tâm muốn làm một việc gì phước đức

Ðào Thạch Lương nói với Trương Chi Ðình: “Tôi muốn mua tất cả số lươn và cá này rồi mang chúng ra con sông lớn phóng sinh hết để chúng có nơi rộng rãi bơi lội thỏa thích. Con sông ấy chảy đổ vào sông Dương Tử lớn rộng bao la mặc sức cho chúng di chuyển qua lại, an nhiên tự tại. Bạn nghĩ như thế nào?”

Trương Chi Ðình đáp: “Tốt quá đi chứ. Ðể tôi giúp bạn một tay.” 

Ðào Thạch Lương nói: “Nhưng mà tôi có ít tiền quá. Ðể xem, nếu chúng ta có thể kêu gọi thêm đông người đóng góp tịnh tài thì chúng ta sẽ phóng sinh được nhiều lươn và cá hơn.”

Trương Chi Ðình đáp: “Ý kiến quá hay! Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp bạn”. Thế rồi Trương Chi Ðình tự nguyện đóng góp một lượng bạc và ông ta đến gặp các vị có thiện tâm quen biết kêu gọi họ tiếp tay giúp đỡ. Cuối cùng họ quyên góp được tám lượng bạc. 

Cả hai sĩ tử Ðào và Trương vô cùng sung sướng. Họ mướn các nhân công đưa lên chùa và gặp nhà sư để sắp xếp công việc phóng sinh. Rồi họ mua hàng vạn con lươn và cá dưới hồ đem chúng ra ngoài sông thả hết. Về sau, hai người cũng quên bẵng sự việc phóng sinh những con lươn và cá đó; nhưng vào một đêm thu, ông Ðào nằm mộng, ông thấy một vị thần đến nói một cách nghiêm chỉnh rằng: “Lâu nay hai sĩ tử đã có công đèn sách, nhưng rất tiếc quý vị thi không đậu. Hôm nay tôi đến báo cho hai ông biết tin vui là nhờ công đức phóng sinh thả hàng vạn con vật trở về cuộc sống thiên nhiên tự do; cho nên hy vọng trong kỳ thi này hai ông sẽ trúng tuyển. Hôm nay tôi đến chúc mừng sự thành công và tương lai giàu sang phú quý của quý vị.” 

Khi thức dậy, ông Ðào đến kể cho ông Trương nghe về giấc mơ của mình. Ông Trương nói: “Thực kỳ lạ, tối qua tôi cũng nằm thấy điềm chiêm bao y hệt như vậy!” 

Ðúng thế, vào năm đó, cả hai thư sinh ông Ðào Thạch Lương và ông Trương Chi Ðình đều thi đậu. Họ được bổ làm quan cao cấp trong triều đình và hai người biết rằng ngày nay đạt được danh vọng cao sang là do phước đức họ đã có lòng từ bi phóng sinh rất nhiều thú vật vô tội trước đây.
 
 

The Power Of Mercy 

Tashan Temple is one of the biggest temples in Kuichi, in China. Worshipers flock there, and so do many tourists and sightseers. One day two scholars came to the temple, T’ao Shihliang and Chang Chiht’ing. Tashan Temple had a big Free Life Pond, and when these two scholars saw the thousands of eels and fish swimming in the pond, they were touched. They wanted to do something, too.

“I’d like to buy these eels and fish and take them to the big river where they have more space to swim around. That river flows into the Yangtze River, so they’ll have all the space they need. They’ll be free for the rest of their lives. What do you think?” T’ao Shihliang asked.

Chang Chiht’ing said, “That’s a good idea. Let me help.”

“I don’t have much money. Let’s see if we can get some more people to pitch in so we can set more eels and fish free.” 

“Great! I’ll do my best,” Chang answered. Chang had an ounce of silver, so he donated that, and then he went to all the nice people he knew and asked them to help. All together, they collected eight ounces of silver that way. 

T’ao and Chang were happy. They hired some workmen and made arrangements with the monks in the temple. Then they took thousands of eels and fish from the pond and released them in the river. Later, they forgot all about freeing those eels, and fish but one night in the fall, T’ao had an odd dream. He dreamed that a god strode up and announced very formally: “You two gentlemen studied well but you were originally fated to fail all of the imperial examinations. Let it be known that because you have released thousands of animals and returned to them their natural freedom, you have earned great merit. You have earned enough merit to pass the imperial examinations. I have come to congratulate you on your coming good fortune.” 

When he woke up, T’ao went to tell Chang about his dream. “That’s amazing!” Chang said. “I had exactly the same dream last night, too!” 

Sure enough, when they took the imperial examinations that year, both T’ao and Chang passed. They became important government officials, and they always remembered that their fortune came because they had been kind to dumb animals.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.