Lòng thương yêu sự sống

15. Tử Sản Nuôi Cá

trước
tiếp

LÒNG THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick – Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

TỬ SẢN NUÔI CÁ

Ðời Xuân Thu nước Trịnh, khoảng 2.500 năm trước bên Trung Hoa, có một vị đại phu tên là Tử Sản. Ðức Khổng Tử đã từng ca tụng về trí tuệ sáng suốt của ông. Tử Sản là người hoạt bát và nhân từ mà dân tộc Trung Hoa ngày ngày nay vẫn còn ngưỡng mộ ông. Tiên Sinh thường giúp người nghèo khổ, cứu kẻ khốn cùng. Ông thích làm các việc lành, và đặc biệt không bao giờ sát sanh hại vật.

Một ngày kia, có người bạn thân, gửi biếu ông một ít cá sống. Thứ cá này thịt vừa béo vừa ngon. Chúng có thể dùng để nấu một bữa ăn thịnh soạn! Sau khi nhận quà, Tử Sản bày tỏ lòng biết ơn người bạn quá tốt. Ông sung sướng có món quà như vậy, và gọi người tỳ nữ bảo: “Ngươi đem số cá này đổ xuống ao sau nhà để nuôi chúng”.

Người tỳ nữ nói: “Thưa đại nhân, đây là một loại cá quý giá. Nếu đem bỏ chúng vào trong ao, nước không được sạch trong như nước ở suối khe trên núi; do vậy thịt của chúng sẽ không được mềm và ăn không mấy gì ngon. Ðại nhân nên nấu kho chúng để thưởng thức ngay hôm nay.”

Ðại phu Tử Sản cười nói: “Ta là chủ nhân, ngươi đừng cãi, Hãy làm theo lời ta bảo. Ta không thể vì một miếng ăn ngon mà đem giết Những con cá sống khốn khổ vô tội này. Làm việc ấy quả thực ta không nỡ 

Người tỳ nữ vâng lời. Cô đem số cá ấy đổ xuống hồ và nói với chúng rằng: “Các ngươi là Những con cá may mắn! Ngoại trừ ông chủ ta ra, nếu các ngươi được biếu cho bất cứ ai khác, thì giờ đây quý và đã bị giết bỏ vào nồi nấu kho rồi!”
 
 

Tzu Ch’an And The Fish

Tzu Ch’an was a statesman who lived in Cheng during the Spring and Autumn period, in China some 2,500 years ago. Confucius praised his wisdom highly. Tzu Ch’an was so smart and so kind that Chinese people still honor him today. He helped the poor and rescued those in danger. He enjoyed doing good, and in particular, he never liked to kill anything.

One day a friend sent him a present, several live fish. They were fat and looked delicious. They would certainly make a delicious meal! When Tzu Ch’an received this gift, he was very grateful that his friend was so thoughtful. He accepted the gift happily. Then he called his servant. “Take these fish and put them in the fishpond in the yard.” 

His servant said, “Master, this kind of fish is a rare delicacy. If you put them in the fishpond, the water is not as clear as a mountain stream’s, so their flesh will not be as soft, and they will not taste as good. You should eat them right away.”

Tzu Ch’an smiled. “I am the boss here. Do as you are told. How could I murder these poor, innocent fish just for the sake of their taste? I couldn’t bear to do that.” 

The servant had to obey orders. As she poured the fish into the pond, she told them, “You sure are lucky fish! If you had been given to anybody but my master, you would already be cooking in the pan by now!”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.