Lòng thương yêu sự sống

13. Ðào Ao Phóng Sinh

trước
tiếp

LÒNG THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick – Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

ĐÀO AO PHÓNG SANH

Ðỉnh núi Thiên Thai với muôn ngọn trùng điệp xanh đen một màu, phong cảnh thực đẹp. Du khách từ phương xa thường đến đây ngoạn cảnh.

Hàng nghìn năm qua, có nhiều ngôi chùa được xây dựng tại vùng núi rừng đẹp đẽ này. Tại đây có một ngôi chùa lớn, và trụ trì tên là đại sư Trí Khải. Ngài sống vào khoảng thời gian năm 539 đến 597 tây lịch. Vì ngài vốn là và cao tăng có nhiều trí tuệ nên vua Dung Ðế nhà Tùy ở Trung Hoa rất ngưỡng mộ ban cho hiệu là Trí Giả, mà đến nay vẫn còn nhiều người biết.

Vào thời ấy, ngài cảm thương cho lòng người quá đổi tàn ác, đặc biệt họ thích sát hại loài vật để ăn. Họ giết hầu hết các sinh vật để dùng làm món nhậu. 

Ðại sư quyết định nên có hành động để cứu thoát chúng sinh. Nhưng biết làm sao? Nhà sư không có tiền. Trải qua nhiều năm ngài Trí Giả đã làm và du tăng khất sĩ đi xin khắp mọi nhà. Cuối cùng ngài có tạm đủ một số tiền mua đất và mướn nhân công đào một cái ao.

Nhiều người thấy vậy đều cười chế nhạo bảo ngài là một lão hòa thượng ngu si!

Bởi vì là người có trí tuệ cho nên Trí Giả đại sư chẳng thèm quan tâm đến sự nhạo báng của thiên hạ. Ngài vẫn tiếp tục công việc đào ao của mình.

Trong lúc công nhân nghĩ giải lao, ngày lấy kinh Phật ra giảng giải cho họ nghe. Ngài nói đức Phật dạy rằng: “Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Cho nên, một con cá, một con cua, chúng đều có thể tu hành thành Phật.

“Các loài dã thú cũng có Phật tánh như chúng ta. Nếu loài dã thú giết hại một người nào thì ai thấy cảnh ngộ bi thảm ấy cũng đều xót xa thương cảm. Thế thì khi chúng ta giết một con cá, l ẽ nào mà đồng loại của nó lại không cảm thấy đau thương?”

Ðại sư Trí Giả giải thích rằng ngài đào cái ao là để nếu ai có con cá hay con cua thì đem phóng sinh thả vào đó hầu giúp nó được sống tự doan lạc. Ngài đặt tên là Cái Ao Sống Giải Thoát.

Các công nhân nghe ngài giảng như thế đều xúc động, và Những người trước đây cuời chế nhạo ngài thì bây giờ họ cảm thấy hối hận cho hành động không tốt đó. Mọi người đều phát tâm theo Phật, và chấm dứt việc giết hại thú vật để ăn.

Các chùa khác cũng làm theo ý kiến của ngài Trí Giả. Nếu có dịp đến viếng thăm một ngôi chùa Trung Hoa, quý và có thể những thấy cái Ao Sống Giải Thoát, trong đó chứa đầy Những cá, cua và rùa đang hạnh phúc hơi lội mà chúng cảm thấy an toàn không còn lo sợ bị người ta giết hại để nấu ăn.
 
 

The Free Life Pond

The peaks of T’ient’ai Mountain in Chekiang are green and black. They stand like an ornamental screen. People come from far away to enjoy the scenery here.

For thousands of years, there have been many temples in these beautiful mountains. The head of a big temple there was called Chihyi. He lived from about 539 to 597 AD. Because he was so wise, the Emperor Yang of the Sui dynasty gave him the title The Wise Master, and this is how he is known even today.

At the time, The Wise Master felt that people were too cruel, especially when they wanted something to eat. They would kill almost anything that moved and eat it.

He decided something had to be done. But how? Monks don’t have any money. So The Wise Master became a beggar for several years until he finally got enough money to get some land and hire some workers to build him a pond.

When people saw that, they laughed and said The Wise Master is pretty dumb!

Because he was so wise, The Wise Master didn’t care how much they laughed at him. He kept up work on his pond.

When the workers had spare time, he told them about Buddhism. He said, “The sutras (the holy books of Buddhism) say, All living creatures have Buddha nature.’ You may not think much of a fish or a crab, but they too can become Buddhas.

“Wild animals all have Buddha natures, too. If somebody gets killed by a wild animal, we think it’s tragic. We feel sorry for that person. Hasn’t it ever occurred to you that when you kill a fish, the other fish think it’s tragic, and feel sorry for the dead fish?”

The Wise Master explained that he was making a pond so anybody who had a fish or crab could have a place to release it and let it live out its life in peace. He called his pond the Free Life Pond.

The workmen were moved, and the people who had laughed at him felt sorry for being so mean. They became Buddhists, and stopped killing animals to eat their meat.

 Other temples copied his idea. If you have a chance to visit a Chinese Buddhist temple, you can probably see their Free Life Pond, full of happy fish and crabs and turtles that are safe from the worry of being cooked and eaten.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.