Lòng thương yêu sự sống

01. Công Đức Ăn Chay

trước
tiếp

LÒNG THƯƠNG YÊU SỰ SỐNG
(THE LOVE of LIFE)
Tác giả: G.B. Talovick – Người dịch: HT. Thích Trí Chơn

CÔNG ĐỨC ĂN CHAY

Cố Thuận Chi là một cư sĩ ăn chay sống ở Chiangsu bên Trung Quốc. Ông không bao giờ ăn thịt thú vật và các món cấm kỵ (tỏi, hành và hẹ v.. v..). Một tối, ông đi ngủ và ngủ một giấc dài đến hôm sau không thấy thức dậy. Những người trong nhà lo lắng tưởng ông đả qua đời! Nhưng nghe ông vẫn còn thở và ngáy, cho nên họ biết rằng ông chưa chết, chỉ có điều là ông ngủ quá nhiều, ngủ say sưa và mê man. Ông ngủ một giấc dài, suốt bảy ngày đêm liền!

Sau khi thức dậymọi người hỏi ông: “Thế nào, có việc gì xảy ra không?”

Ông thuật lại cho mọi người trong nhà biết: “Quả thực là một cuộc hành trình vô cùng ý nghĩa! Ðêm ấy tôi đang nằm ngủ thì mơ màng thấy có người đến gọi. Tôi hỏi: “Có phải nhân viên thu thuế không?”

“Nhưng không phải, mà là pháp sư Ðạo Quang, vị đại sư tôi hằng kính mến. Ngài nói: Này cư sĩchúng ta hảy đi nghe Kinh nhé. Tự nhiên tôi cảm thấy vô cùng thích thú, liền đáp: Ði thì đi.

“Thế là chúng tôi cùng đi đến một ngôi chùa quy mô rộng rãi Ðạo tràng này rất đẹp. Tôi nghĩ các đạo hữu chưa từng thấy ngôi chùa nào to lớn như thế. Tôi không thể dùng lời để diễn tả hết vẻ đẹp của nó. Khi chúng tôi đến đả thấy khá đông Phật tử đang ngồi nghe kinh. Pháp đường phía trước giảng kinh Kim Cang còn pháp đường phía sau thì giảng Kinh Báo Ân

 “Chúng tôi vào ngồi nghe giảng kinh Báo Ân. Ðến phần kết thúc, vị Tăng nhắc nhở dạy rằng: Các cư sĩ tại gia không nên sát hại bất cứ sinh vật nào để làm thịt ăn. Một là để tạo phước đức hồi hướng cho cha mẹ. Hai là để tiêu trừ ác nghiệp của chính mình. 

 “Ngài cũng bảo rằng những người ăn chay có thể chú tâm đến đời sống đạo đức và thực hành tu tập dễ dàng thuận lợi hơn hạng người dùng thịt cá. 

“Kế tiếp, pháp sư Ðạo Quang dẫn tôi đi đến nơi quá khủng khiếp này! Ðiều kinh hồn tôi thấy trước tiên là một cái hồ máu! 

“Trong hồ máu có người đàn bà đang khóc la thảm thiết. Trên thân bà thì có vô số những con ốc, con giun bám vào và tôi nghĩ chúng đang cắn xé ăn thịt bà. 

“Tôi hỏi: Nơi đây là ở đâu vậy? 

“Pháp sư Ðạo Quang giảng giải một cách rõ ràng: Nhờ công đức ăn chay và làm phước của cư sĩ cho nên thân mẫu hiện tại của ngươi được cứu độ. Còn người trong hồ ấy chính là mẹ ngươi trong đời quá khứ, vì bà ta thích ăn thịt và nên ngày nay mới bị quả báo đau thương như vậy. Nếu cư sĩ muốn cứu thoát cho bà khỏi cảnh khổ này thì nên cố gắng tụng Ðại Bi và trì chú Vãng Sanh

“Và sau đó, pháp sư Ðạo Quang đưa tôi trở về. Tôi không rõ là tôi đã du hành đi xa đến nơi nào!” 

Từ đó, Cố Thuận Chi ngày đêm chuyên trì tụng chú Ðại Bi của đức Quan Thế Âm Bồ Tát và chú Vãng Sanh của đức Phật A Di Ðà.

Nếu các đạo hữu muốn hiểu rõ ý nghĩa của hai bài chú này quý và có thể nhờ chư Tăng Ni chỉ dẫn cho. Chú Ðại Bi hơi dài, còn chú Vãng Sanh thì ngắn hơn.

Nếu nghĩ rằng cả hai bài chú đều quá dài, và không thể nhờ ai giảng giải được, thì các đạo hữu chỉ cần niệm hồng danh đức Phật A Di Ðà hay đức Quán Thế Âm Bồ Tát, như vậy cũng tốt rồi.

Và nếu quý và ăn chay trường được như cư sĩ Cố Thuận Chi thì lại càng phước đức hơn.
 
 

A TRIP TO HEAVEN

Ku Shuhchih was a vegetarian who lived in Chiangsu of China. He never ate animal pro ducts or the unclean vegetables (garlic, onions and scallions…). But one evening he went to bed and didn’t wake up the next morning. His family was worried to death! He kept breathing and snoring, so they knew he was alive, but he just kept on sleeping and sleeping! All in all, he slept for seven whole days! 

 “What happened?” they asked when he finally woke up. 

 “Hey, I was having a great time! When I went to sleep, I was groggy, but I thought I heard someone calling me. I asked: “A tax collector?” 

“No, not at all, it was Dharma Master Takuang, my favorite monk. He said: Mr. Ku, let’s go listen to some real dharma preaching. Of course I agreed, so we set out. 

“We reached a huge temple. It was beautiful! You’ve never seen anything like it. I can’t find words to describe how beautiful it was. When we got there, there was already a crowd listening to a sutra. In the front room they were preaching the Diamond Sutra. In the back room they were preaching the Gratitude Sutra.

“We went to listen to the Gratitude Sutra. When the monk finished, he reminded us not to kill anything, especially to eat. On the one hand, that way you can earn merit for your parents. On the other hand, you can reduce your own bad karma. 

 “Also, he said that vegetarians can concentrate on spiritual matters more easily, and can stick to their principles better than people who eat meat can.

“Then Master Takuang took me to this place. It was terrible! The first thing I saw was a pool of blood!

“Then I saw a woman lying in the pool of blood, crying and groaning. Her body was covered with snails and worms, and I think they were eating her.

“What’s going on here? I asked.

“Master Takuan explained: Because you are a vegetarian and have done many good deeds, your mother in this life has been saved. But this is your mother from one of your past lives. She used to love to eat ducks. This is what she got for that. You can save her, too. Recite the Great Mercy Mantra and the Pure Land Mantra, and she will be released from this suffering.

“And then Master Takuang brought me back. I had no idea I was gone so long!”

Ku got to work on the Great Mercy Mantra of Kuanyin Bodhisattva and the Pure Land Mantra of Amitabha.

If you would like to learn them, you can ask any monk or nun to teach you. The Great Mercy Mantra is pretty long, but the Pure Land Mantra is shorter.

If they are both too long for you, or if you can’t find anyone to teach you, you can just recite Kuanyin Bodhisattva or Amitabha. That’s just as good.

And if you can be a pure vegetarian like Ku, that’s even better!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.