Học Đạo Đức

Chương 9 - Hướng tâm học đạo

trước
tiếp

                           CHƯƠNG IX

                HƯỚNG TÂM HỌC ĐẠO

 

             Biết rõ khổ, hiểu rõ không

              Thân vô thường, pháp vô ngã

              Luôn biến đổi, không thực có

              Vạn vật chung, quy luật ấy.

 

              Biết vô thường, nên học đạo

              Ác không theo, thiện gắng làm

              Nếu làm thiện, thì được phúc

              Sinh Trời Người, sinh cõi Phật.

 

            Vui thế gian, là giả tạm

            Vui cõi Phật, mới bình an

            Không sinh già, không bệnh chết

            Luôn an vui, gọi Niết Bàn.

 

            Người học đạo, nếu hiểu được

            Pháp thế gian, luôn biến đổi

            Như mây nổi, tựa phù du

            Như sương mai, như điện chớp.

 

            Vô thường đến, phải ra đi

            Không mang theo, được vật gì

            Chỉ có nghiệp, là chung mãi

            Nghiệp có thiện, nghiệp có ác.

 

            Ác thì xuống, thiện đi lên

            Học chớ quên, hai điều đó

            Luật nhân quả, rõ không sai

            Tu để mai, được lợi ích.

           

             

 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.