Đọc sách ngàn lần

Đọc sách ngàn lần

Tác giả:

admin

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

12209

Đọc sách ngàn lần

Đánh giá: 10/10 từ 0 lượt

Thầy Trần Đại Huệ giảng.
Trọn bộ 13 tập:
Tập 1: Công Phu Của Trẻ Nhỏ Từ Tư Thế Đọc Sách Mà Bắt Đầu
Tập 2: Đọc Sách Vì Tu Giới, Định, Khai Huệ
Tập 3: Một Môn Thâm Nhập Cho Đến Khi Khai Ngộ
Tập 4: Đọc Sách Hiển Bày Tự Tánh
Tập 5: Đọc Sách Khiến Thay Da Đổi Thịt
Tập 6: Tâm Địa Thanh Minh, Chánh Khí Tự Đầy Đủ
Tập 7: Nghiệp Chướng Tiêu Trừ Mới Sanh Trí Huệ
Tập 8: Đọc Sách Sẽ Không Còn Ăn Nói Tùy Tiện
Tập 9: Đọc Sách Để Tâm Thanh Tịnh Tiết Chế Dục Vọng
Tập 10: Khổ Tâm Của Người Xưa
Tập 11: Một Người Đọc Sách Thay Đổi Tâm Mình Có Thể Biến Thành Phong Phạm Cho Mọi Người
Tập 12: Đọc Sách Chính Là Nội Học
Tập 13: Phàm Là Người Đều Nên Đọc Sách


Kinh Sách dài tập

Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện DownloadThư Viện Download

Thư Viện DownloadThư Viện Download
Thư Viện Tipitaka
Flag Counter

Menu